સાગબારા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ખાલી રહેલ બેઠકોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ

સાગબારા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ખાલી રહેલ બેઠકોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ

katrijuned@vatsalyanews.com 02-Oct-2019 10:28 AM 32

સાગબારા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ખાલી રહેલ બેઠકોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગરાજપીપલા, મંગળવાર : જુનેદ ખત્રીઆઇ.ટી.આઇ. સાગબારા ખાતે પાંચમાં રાઉન્ડ અંતિત ઇલેકટ્રીશીયનની વ્યવસાયમાં ખાલી રહેલ કોપા, વાયરમેન,....


તિલકવાડા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ 15/10/2019 સુધી અરજી કરી સકશો...

તિલકવાડા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ 15/10/2019 સુધી અરજી કરી સકશો...

katrijuned@vatsalyanews.com 02-Oct-2019 10:27 AM 25

તિલકવાડા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગરાજપીપલા, મંગળવાર : જુનેદ ખત્રીઆચાર્યશ્રી, ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા, તિલકવાડામાં છઠ્ઠા રાઉન્ડ (સત્ર ૨૦૧૯) ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. સંસ્થા ખાતે....


સરદારધામ રાજકોટ કાર્યાલય માટે રીસેપશનિસ્ટ કમ ક્લાર્કની જરૂર છે

સરદારધામ રાજકોટ કાર્યાલય માટે રીસેપશનિસ્ટ કમ ક્લાર્કની જરૂર છે

kashyapjoshi@vatsalyanews.com 22-Aug-2019 09:47 PM 187

ઓફિસ ટાઈમ સવારે 10 થી 6પગાર. 8000લાયકાત. ગુડ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, કમ્પ્યુટર નોલેજ, વેલ પર્સનાલિટીસંપર્ક. સરદારધામ કાર્યાલય. નાનામવા મેઈન રોડ. મારવાડી સામે. રાજકોટસુભાષ ડોબરીયા - 9909123467


તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

katrijuned@vatsalyanews.com 25-Jul-2019 12:29 PM 263

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશેતા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતેઇ ન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજા....


નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

katrijuned@vatsalyanews.com 16-Jul-2019 01:38 AM 131

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પનું આયોજનઆજે સાગબારા અને આવતીકાલે નાંદોદમાં કેમ્પરાજપીપલા, : જુનેદ ખત્રીસિકયુરીટી સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિય....