Back

અલિરાજપુર ટ્રેન નો પ્રારંભ, સાંસદ ગીતાબેન અને નારણભાઈ રાઠવા ઍ લીલી ઝંડી આપી ટ્રેનને કરાવ્યું પ્રસ્થાન,

છોટાઉદેપુર :બ્રેકીંગ ..જાવેેેદ પઠાણ

છોટાંઉદેપુર - અલિરાજપુર ટ્રેન નો પ્રારંભ, 

સાંસદ ગીતાબેન અને નારણભાઈ રાઠવા ઍ લીલી ઝંડી આપી ટ્રેનને કરાવ્યું પ્રસ્થાન, 

વડોદરા પ્રતાપનગર થી સવારે 10:10 ઍ અલિરાજપુર માટે અને અલિરાજપુર થી વડોદરા માટે 4:15 ઍ ઉપડશે ટ્રેન,