Back

નેત્રંગ પો.સ્ટે.ના અલગ અલગ ગુનામાં નાસતાં ફરતાં કુલ-૫ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ


 

                          

નેત્રંગ  પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં  બનેલ ગુનાઓમા નાસતા ફરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા આપેલ સુચના અનુસંધાને પેટ્રોલિંગમા હતા તે દરમિયાન બાતમી મળેલ કે નેત્રંગ પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં- I ૦૭/૨૦૧૯,IPC કલમ – ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૯, ૩૩૭,૩૨૭,૩૪૧,૪૪૭, ૪૨૭,૫૦૪,૫૦૬(૨) તથા નેત્રંગ પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં- I ૦૮/૨૦૧૯,IPC કલમ – ૩૦૭,૩૩૨,૩૩૩,૩૩૭,૧૨૦(બી) ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૯, ૪૪૭,૫૦૪,૫૦૬(૨) તથા જી.પી.એક્ટ ૧૩૫ મુજબના ગુનાના કામના નાસતા ફરતા આરોપીઓ...(૧) ઇશ્વરભાઇ બરસંગભાઇ વસાવા ઉં.વ.૬૦ રહે-કેલ્વીકુવા,આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ (૨)પંકજભાઇ ઉર્ફે પકો મહેન્દ્રભાઇ વસવા ઉં.વ.૨૩ રહે-કેલ્વીકુવા,આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ (૩) કનુભાઇ લાખાભાઇ વસાવ,ઉં.વ.૩૩,મૂળ રહે –ઝરણા,મસ્જીદ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ  હાલ રહે-કેલ્વીકુવા, આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ (૪) કિરણભાઇ મહેશભાઇ વસાવા ઉ.વ.૨૩ રહે-કેલ્વીકુવા, આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ,જી.ભરૂચ તથા (૫) મિતાબેન ઉર્ફે મીનાબેન W/O રાહુલભાઇ મંગાભાઇ વસાવા ઉં.વ.૨૯ રહે-ક્લ્વીકુવા.આદિવાસી ફળિયું,તા.નેત્રંગ,જી.ભરૂચ (અનુ. નં-૩થી૫ માત્ર ગુર.નં-૭/૧૯ના ગુનામા વોન્ટેડ હોય)નાઓ પોત પોતાના ઘરે આવેલ હોવાની માહીતી આધારે ઉપરોક્ત આરોપીઓના ઘરોને ચારે બાજુથી કોર્ડન તપાસ કરતા ઉપરોક્ત આરોપીઓ પકડાઈ જતા હસ્તગત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે 


પકડાયેલ આરોપીઓ:-  

(૧) ઇશ્વરભાઇ બરસંગભાઇ વસાવા ઉં.વ.૬૦ રહે-કેલ્વીકુવા,આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ 

(૨)પંકજભાઇ ઉર્ફે પકો મહેન્દ્રભાઇ વસવા ઉં.વ.૨૩ રહે-કેલ્વીકુવા,આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ 

(૩) કનુભાઇ લાખાભાઇ વસાવા,ઉં.વ.૩૩,મૂળ રહે –ઝરણા,મસ્જીદ,તા.નેત્રંગ,જી.ભરૂચ હાલ રહે-કેલ્વીકુવા, આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ ,જી.ભરૂચ 

(૪) કિરણભાઇ મહેશભાઇ વસાવા ઉ.વ.૨૩ રહે-કેલ્વીકુવા, આદિવાસી ફળિયું ,તા.નેત્રંગ,જી.ભરૂચ તથા 

(૫) મિતાબેન ઉર્ફે મીનાબેન W/O રાહુલભાઇ મંગાભાઇ વસાવા ઉં.વ.૨૯ રહે-ક્લ્વીકુવા.આદિવાસી ફળિયું,તા.નેત્રંગ,જી.ભરૂચ

કામગીરી કરનાર અધિકારી/કર્મચારીના નામ:-

         સદર કામગીરી નેત્રંગ પો.સ્ટે.ના પો.સ.ઈ. એન.જી.પાંચાણી તથા અ.હે.કો. વિજયસિંહ કાનાભાઈ બ.નં-૧૦૮૨ અ.હે.કો.મુળજીભાઇ ખાનસિંગભાઇ બ.નં.૧૪૮૪, તથા પો.કો.જયસિંગભાઈ મણીલાલ બ.નં-૧૦૧૬,પો.કો.જીગ્નેશભાઈ જસવંતભાઈ બ.નં.૧૦૩૮ તથા પો.કો. અજીતભાઈ માંગાભાઈ બ.નં-૧૪૮૨ તથા અજીતભાઈ વિરજીભાઈ બ.નં-૧૨૮૦ તથા પો.કો.પ્રકાશભાઇ ભુપતભાઇ બ.નં.૧૨૩૨ નાઓ ધ્વારા કરવામાં આવેલ છે.

નેત્રંગ શહેર અને તાલુકાનાં પળે પળના સમાચાર આપના મોબાઇલ પર મેળવવા નીચેના ગ્રૂપમાં એડ થવા વિનંતી..