Back

નેત્રંગ : ૭મી આર્થિક ગણતરીની ટ્રેનિંગ યોજાય.


રિપોર્ટર, નેત્રંગ તાલુકો

પટેલ બ્રિજેશકુમાર બી.

૭૪૯૦૯ ૫૩૯૦૯ 


નેત્રંગ તાલુકામાં નેત્રંગ અને વાલિયા તાલુકાના CSCના કર્મચારીઓએ મોબાઇલ એપ્લીકેશનથી ડેટા એકત્ર શરૂ કરવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી.


નેત્રંગ અને વાલિયા તાલુકા માં શરૂ થનાર સાતમા આર્થિક સેન્સસ સર્વેનો આરંભ મંગળવારે નેત્રંગ તાલુકા સેવાસદનથી કરાયો હતો. જેમાં સીએસએસીના કર્મચારીઓ દ્વારા મોબાઇલ  એપ્લીકેશનથી ડેટા એકત્ર કરવાની શરૂઆત કરી હતી.


ભારત સરકારના મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટસ્ટીકલ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઈમપ્લેમેન્ટેશન દ્વારા આર્થિક સેન્સસ સર્વે શરૂ કરાયો છે . જે અંતર્ગત તાલુકામાં પણ મંગળવારે આર્થિક સેન્સસ સર્વેનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.


સરકારશ્રી દ્વારા ૭મી આર્થિક ગણતરીની ક્ષેત્રિય કામગીરી સીએસસી ( કોમન સર્વિસ સેન્ટર ) મારફત હાથ ધરવામાં આવનાર છે તથા બીજી કક્ષાનું સુપરવિઝન રાજ્યો / કે . શા . પ્ર અને NSSO - FOD દ્વારા કરવામાં આવનાર છે . ૭મી આર્થિક ગણતરીનો પ્રારંભ ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ ૧૫/૦૧/૨૦ર૦ ના રોજ કરવામાં આવ્યો છે જે અંગેની તાલીમ નેત્રંગ તાલુકા કક્ષા એ સીએસસી દ્વારા નેત્રંગ તાલુકાના વી.એલ.ઇ એન્યુમેટર્સ અને ઓકડામદદનીશો માટે નેત્રંગ તાલુકા સેવાસદન ખાતે તા.૨૨.૦૧.૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે નેત્રંગ અને વાલિયા તાલુકાના CSC ના કર્મચારીઓ ને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. 


આ ટ્રેનિંગ CSC જિલ્લાના મેનેજર  નીતિનભાઈ અને પાર્થભાઈ દ્વારા 7મી આર્થિક જણગણના ની કામગીરી ની માહિતી સુપરવાઈઝર અને ઓપરેટર મિત્રો ને કામગીરી ની ટ્રેનિંગ અને માહિતી આપી હતી.

નેત્રંગ શહેર અને તાલુકાનાં પળે પળના સમાચાર આપના મોબાઇલ પર મેળવવા નીચેના ગ્રૂપમાં એડ થવા વિનંતી..