Back

દુઃખદ અવસાન- બેસણું

સ્વ: અમરશી ભાઈ બેચર ભાઈ મનીપરા  ઉંમર-65 તા..15/01/2020 ને  બુધવાર ના રોજ દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.


                             સ્વર્ગસ્થનું બેસણું 

                    *રામેશ્વર નગર (ગાંધીનગર)બેસણુ*:

                        તા.17/01/2020 શુક્રવાર

                           બપોરે 2:00 થી 05:00
                                    સ્થળ: 

                         રામેશ્વર નગર (ગાંધીનગર)

                લી. મુકેશભાઈ અમરશી ભાઈ મનીપરા

                      પ્રભુ ભાઈ અમરશી ભાઈ મનીપરા

                       રમેશ ભાઈ અમરશી ભાઈ મનીપરા

DhavalTrivedi 

ટંકારા શહેર અને તાલુકાના પળે પળના સમાચાર આપના મોબાઇલ પર મેળવવા નીચેના ગ્રૂપમાં એડ થવા વિનંતી..