વલ્લભીપુર તાલુકા તળપદા કોળી પટેલ સમાજ દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ યોજાયો

વલ્લભીપુર તાલુકા તળપદા કોળી પટેલ સમાજ દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 02-Sep-2018 06:18 PM 145

ભાવનગર ના વલ્લભીપુર ખાતે વલ્લભીપુર તાલુકા તળપદા કોળી પટેલ સમાજ દ્વારા આયોજિત વિદ્યાર્થી ઇનામ વિતરણ સન્માન સમારોહ માં જી.જે.પી રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી મનુભાઈ ચાવડા એ હાજરી આપી 215 જેટલા બાળકો ને શેક્ષણિક....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 86

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1