અનિશ્ચિત મુદ્દત સુધી ફેરી સર્વિસ બંધ

અનિશ્ચિત મુદ્દત સુધી ફેરી સર્વિસ બંધ

vatsalyanews@gmail.com 29-Dec-2017 12:00 AM 82

ભાવનગરના ઘોઘાથી દક્ષિણ ગુજરાતના દહેજને સમુદ્રી માર્ગે જોડતા રો-રો ફેરી સર્વિસ આગળની કામગીરીને ધ્યાને લઈને અચોક્કસ મુદ્દત સુધી સેવા સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આગામી ૩ જાન્યુ.થી ફેરી સર્વિસ બંધ થશે.....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 79

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1