થરાદના ટડાવ ગામે રસી આપ્યા બાદ પાંચ બાળકો બીમાર

vatsalyanews@gmail.com 21-Jul-2018 03:11 PM 82

થરાદના ટડાવ ગામે રસી આપ્યા બાદ પાંચ બાળકો બીમારશાળામાં ઓરી-રુબેલાની રસી અપાઈ હતીરસી લીધા ના બીજા દિવસે અસર થઈતમામ બાળકો ને થરાદ રેફરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 72

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1