અમીરગઢ તાલુકાના જિલ્લા અધિકારીએ આપેલ આદેશને ઘોળીને પી જતા અમીરગઢ ના આરોગ્ય અધિકારી

vatsalyanews@gmail.com 21-Jul-2018 04:30 PM 49

અહેવાલ:બનાસકાંઠા દરગાજી સુદેશા..અમીરગઢ માં તાજેતરમાં એક ૬ માસના બાળકનું ખાનગી દવાખાનામાં સારવાર બાદ શંકાસ્પદ મૌત થયું હતું આ બનાવના પગલે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા જિલ્લાના પ્રેક્ટિસ કરતા તબીબોને નો....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 64

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1