આંતરરાષ્ટ્રીય રોબોટ સ્પર્ધા " રોબોટિક ઇન્ડિયા-૨૦૧૮ " યોજાઈ

આંતરરાષ્ટ્રીય રોબોટ સ્પર્ધા " રોબોટિક ઇન્ડિયા-૨૦૧૮ " યોજાઈ

vatsalyanews@gmail.com 25-Oct-2018 12:14 AM 38

શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલ, સાણંદમાં તા.૨૦ અને ૨૧/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ બે દિવસી આંતરરાષ્ટ્રીય રોબોટ સ્પર્ધા " રોબોટિક ઇન્ડિયા-૨૦૧૮ " યોજાઈ હતી. આ ઇવેન્ટનું ઉદ્દઘાટન શ્રીમતી અંજુ શર્મા ( આઈ.એ.એસ., પ્રિન્સીપાલ સેક્રેટ....

અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે અભુભાઈ ગોહિલની નિમણુંક કરાય

અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે અભુભાઈ ગોહિલની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 11-Jul-2018 12:54 AM 97

અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે અભુભાઈ ગોહિલની નિમણુંક કરાય છે. વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સાણંદ તાલુકાના સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો.9725841519

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે.

vatsalyanews@gmail.com 16-Nov-2017 12:00 AM 101

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1