બનાસકાંઠા રાવળ યોગી સમાજ ના યુવાસંગઠન દ્વારા મહારક્તદાન શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

બનાસકાંઠા રાવળ યોગી સમાજ ના યુવાસંગઠન દ્વારા મહારક્તદાન શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

prahladvyash@vatsalyanews.com 09-Sep-2018 10:03 PM 132

પ્રહલાદ વ્યાસ. પાટણ.શામજીભાઈ. રાવળ .(ગોતરકા)રાધનપુર.આજે તારીખ 9- 9- 18 ને રવિવાર ના રોજ બનાસકાંઠા રાવળ યોગી સમાજ ના યુવાનો દ્વારા મહારક્તદાન કેમ્પ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.આ બ્લડ કેમ્પ કરવા પાછળ ....

બનાસકાંઠા જીલ્લામાં દુહા-છંદ-ચોપાઇ સ્પર્ધા માં પ્રથમ નંબરે જોગાજી ઠાકોર ઝળહળ્યા

બનાસકાંઠા જીલ્લામાં દુહા-છંદ-ચોપાઇ સ્પર્ધા માં પ્રથમ નંબરે જોગાજી ઠાકોર ઝળહળ્યા

vatsalyanews@gmail.com 05-Dec-2017 12:00 AM 318

બનાસકાંઠા: રાજય સરકાર દ્વારા આયોજી ઉતર ગુજરાત પ્રદેશ કક્ષાના યુવા ઉત્સવમાં સાહિત્ય વિભાગની દુહા-છંદ-ચોપાઈ સ્પર્ધા માં બનાસકાંઠા જીલ્લામાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરનાર જોગાજી ઠાકોર ને અનમોલ ઇશ્વરદાન વોટ્સપ....

1