વડોદરા જિલ્લાના વાઘોડિયા માં ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી

વડોદરા જિલ્લાના વાઘોડિયા માં ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી

dadhiabdulkadari@vatsalyanews.com 15-Jul-2018 03:28 PM 112

વડોદરા.વાઘોડિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીવડોદરા જિલ્લાના વાઘોડિયા માં ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા વિજય હનુમાન સંસ્કાર કેન્દ્રની વાઘોડિયા નગરના ભાવિક ભક્તો સાથે આ રથયાત્રા નીકળી હતી. જેમાં ....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 87

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1