ડો.બાબા સાહેબ ના મહાપરિનિર્વાણ દિન નિમિત્તે ભવ્ય ભીમાંજલિ ડાયરાનું આયોજન

ડો.બાબા સાહેબ ના મહાપરિનિર્વાણ દિન નિમિત્તે ભવ્ય ભીમાંજલિ ડાયરાનું આયોજન

vatsalyanews@gmail.com 05-Dec-2017 12:00 AM 173

વડોદરા જિલ્લાના પાદરા તાલુકાના દુધવાડા ખાતે આવેલી નવી નગરીમા ભારત રત્ન ડો. આંબેડકર ના પરિનિર્વાણ દિન નિમિત્તે તથા ડો.આબેડકરની પ્રતિમાં પ્રસ્થાપિત કરવાની હોય આ પ્રસંગ રાત્રીના ૮,૩૦ કલાકે ગુજરાતના પ્રસિ....

યુવા ભીમ સેના દ્વારા ડૉ.આંબેડકરની પ્રતિમાં સ્થાપિત કરવાની જગ્યા પર ખાર્તમુર્હત કરવામાં આવ્યું

યુવા ભીમ સેના દ્વારા ડૉ.આંબેડકરની પ્રતિમાં સ્થાપિત કરવાની જગ્યા પર ખાર્તમુર્હત કરવામાં આવ્યું

vatsalyanews@gmail.com 01-Dec-2017 12:00 AM 172

વડોદરા : પાદરા તાલુકાના દુધવાડાનવીનગરી ખાતે ભારત રત્ન ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ની પ્રતિમાં સ્થાપિત કરવા માટેની જગ્યા પર ખાર્તમુર્હત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ યુવા ભીમ સેનાના ગુજરાત પ્રદેશ વડોદરા જીલ્લા ....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 86

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1