લખતર નર્મદાના પમપિંગ સ્ટેશન ની મશીનરી લઈ જતા ટ્રેલર નો માણસ શોર્ટસર્કિટ થતા ઘાયલ

vatsalyanews@gmail.com 24-Jun-2018 10:19 AM 57

સારવાર અર્થે લખતર 108 દ્વારા સુરેન્દ્રનગર ખસેડાયોહાલ માં નર્મદાના પમપિંગ સ્ટેશનનું એકટેશન નું કામ ચાલુ છે ત્યારે ત્યાં હેવી મશીનરીની જરૂર હોય ટ્રેલર દ્વારા આવી મશીનરી લાવવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ મશીન....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 73

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 82

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1