ચુડામાં ધોધમાર વરસાદ નું આગમન

vatsalyanews@gmail.com 05-Jul-2018 06:46 PM 72

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ના ચુડા માં વાતાવરણ પલટોચુડામાં ધોધમાર વરસાદ નું આગમનવરસાદ આવતા વાતાવરણ ઠડક ફેલાઈચુડા ના ખેડૂત માં આનંદ ની લહેર ઉઠી

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 71

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1