વડાલી માં પટેલ અને દલિતો વચ્ચે હિંસક અથડામણ

વડાલી માં પટેલ અને દલિતો વચ્ચે હિંસક અથડામણ

vnvadali@vatsalyanews.com 04-Jan-2018 12:00 AM 202

સાબરકાંઠા ના વડાલી તાલુકા ના વેટલા ગામ માં મંદિર બનાવ ની બાબત માં ચાલતા વિવાદ માં દલિતો અને પટેલો સામ સામે આવી ગયા હતા અને હિસંક અથડામણ થઈ હતી. વેટલા માં લાકડી, ધોકા,પાઈપો અને સામ સામે પથ્થર મારો થયો....

સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકા ના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ચિરાગભાઈ  પટેલની નિમણુંક કરાય

સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકા ના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ચિરાગભાઈ પટેલની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 13-Dec-2017 12:00 AM 133

સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકા ના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ચિરાગભાઈ પટેલની નિમણુંક કરાય છે વડાલી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યુઝમાં સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો ૯૪૨૯૪૭૬૧૧૭

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 63

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1