સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે દિનેશભાઇ કડીયાની નિમણુંક કરાઈ

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે દિનેશભાઇ કડીયાની નિમણુંક કરાઈ

vatsalyanews@gmail.com 11-Oct-2018 07:41 PM 103

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે દિનેશભાઇ કડીયાની નિમણુંક કરાય છે. ઇડર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો.8511296861

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 88

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1