પાટણ જિલ્લાના સિધ્ધપુર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે પીન્ટુકુમાર પટેલ ની નિમણુંક કરાય

પાટણ જિલ્લાના સિધ્ધપુર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે પીન્ટુકુમાર પટેલ ની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 03-Aug-2018 04:48 PM 107

પાટણ જિલ્લાના સિધ્ધપુર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે પીન્ટુકુમાર પટેલ ની નિમણુંક કરાય છે બેચરાજી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો – 98254 76045

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 58

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1