શખેશ્વર ખાતે  કોગેસ ના ધારાસભ્ય શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ ની આગેવાની મા મીટીંગ યોજાઈ.

શખેશ્વર ખાતે કોગેસ ના ધારાસભ્ય શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ ની આગેવાની મા મીટીંગ યોજાઈ.

prahladvyash@vatsalyanews.com 23-Oct-2018 06:27 PM 108

પ્રહલાદ. વ્યાસ. પાટણ.આજે શંખેશ્વર મુકામે ગામ કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્ય કિરીટ ભાઈ પટેલ ની આગેવાની માં આજ રોજ શંખેશ્વર તાલુકા ના હોદેદારો સાથે મલી ને એક મિટીંગ નું આયોજન કરવામા આવ્યુ હતુ તેમજ આગામી સમય માં ખ....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 80

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 84

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 74

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1