જાબુઘોડા તાલુકાના કંણજી ગામે રામદેવપીર મંદિરે પાટોત્સવ ઉજવાયો

જાબુઘોડા તાલુકાના કંણજી ગામે રામદેવપીર મંદિરે પાટોત્સવ ઉજવાયો

amirdeloliya@vatsalyanews.com 19-Sep-2018 05:45 PM 147

પંચમહાલ. હાલોલબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલીયારિપોર્ટર કાદિરદાઢીરામદેવપીર મહરાજ ની શોભાયાત્રા જાબુઘોડા તાલુકાના કણજી ગામે નીકળી હતી.જંવારા વાવિ દસ દિવસ સુધી જાગરણ કરવામાં આવે છે.લંલા પાઠ પુરવામાં આવે છે.હિન્દ....

જાંબુઘોડા મસાબાર ખાતે ૮-૧૦ કલસ્ટર નો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ માં શિક્ષણનો સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યો

જાંબુઘોડા મસાબાર ખાતે ૮-૧૦ કલસ્ટર નો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ માં શિક્ષણનો સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યો

amirdeloliya@vatsalyanews.com 01-Sep-2018 09:47 AM 115

પંચમહાલ. જાંબુઘોડાબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીસમગ્ર રાજ્યમાં સેવા સેતુ કાર્યકમ્ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે જાંબુઘોડા તાલુકાના મસાબાર ખાતે આજ રોજ સેવા સેતુ કાર્યકમ્ કરવામાં આવ્યો....રાજ્ય સરકા....

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા ખાતે પ્રાથમિક શિક્ષણ જાગૃતિ સમિતિ જાંબુઘોડા ઘ્વારા વિવિધ કચેરીઓમાં અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરાવવામાં આવી

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા ખાતે પ્રાથમિક શિક્ષણ જાગૃતિ સમિતિ જાંબુઘોડા ઘ્વારા વિવિધ કચેરીઓમાં અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરાવવામાં આવી

amirdeloliya@vatsalyanews.com 21-Aug-2018 07:21 PM 106

પંચમહાલ. હાલોલબ્યુરોચીફ. આમીર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીહાલોલ.પ્રાથમિક શિક્ષણ જાગૃતિ સમિતિ, જાંબુઘોડા તાલુકામાં તમામ ગામો તેમજ વિસ્તારોમાં સરકારી પ્રાથમિક શિક્ષણની જાગૃતિ માટે શાળા, શાળા વ્યવસ્થાપન સ....

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકામાં આવેલ નારૂ કોટ પ્રાથમિક શાળામાં રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચ ઘ્વારા સેવા કેમ્પ યોજાયો

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકામાં આવેલ નારૂ કોટ પ્રાથમિક શાળામાં રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચ ઘ્વારા સેવા કેમ્પ યોજાયો

amirdeloliya@vatsalyanews.com 19-Aug-2018 09:58 PM 241

પંચમહાલ. જાંબુઘોડાબ્યુરોચીફ. આમીર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીઆજરોજ જાબુધોડા તાલુકામાં આવેલ નારૂકોટ પ્રાથમિક શાળાના પાટગણમા રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચ (પંચમહાલ જિલ્લા .ગુજરાત) દ્ગારા .કાર્યક્રમ રાખવા માં આ....

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકામાં મિશન વિદ્યા અભિગમ હેઠળ બાળકો અને વાલીઓમાં જાગૃતિ કેળવવા માટે  કેનોપી કાર્યક્રમ યોજાયો

પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકામાં મિશન વિદ્યા અભિગમ હેઠળ બાળકો અને વાલીઓમાં જાગૃતિ કેળવવા માટે કેનોપી કાર્યક્રમ યોજાયો

amirdeloliya@vatsalyanews.com 05-Aug-2018 12:05 PM 138

પંચમહાલ.બ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીજાબુંઘોડામાં આવેલ ખોડસલ અને પીપીયા ગામમાં આર.ટી.ઇ.ની વાલી જાગૃતિ અને મિશનવિદ્યાની જાગૃતિ માટે પીપીયામાં કેનોપી સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યો...... હાલમાં મિશ....

પંચમહાલ જિલ્લામાં ૬૯માં જિલ્લા કક્ષાના વન મહોત્સવની ઉજવણી જાંબુઘોડા તાલુકાના કકરોલીયા ખાતે થશે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં ૬૯માં જિલ્લા કક્ષાના વન મહોત્સવની ઉજવણી જાંબુઘોડા તાલુકાના કકરોલીયા ખાતે થશે.

amirdeloliya@vatsalyanews.com 28-Jul-2018 03:59 PM 68

બ્યુરો ચીફ, આમીર દેલોલિયારિપોર્ટર, કાદીર દાઢીપંચમહાલ.રીપોર્ટ,પંચમહાલ જિલ્લામાં, સામજિક વનીકરણ વિભાગ અને વનવિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે ૬૯માં વન મહોત્સવની ઉજવણી જાંબુઘોડા તાલુકાનાકકરોલીયા ખાતે તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 74

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1