મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ચિરાગ પ્રજાપતિની નિમણુંક કરાય

મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ચિરાગ પ્રજાપતિની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 11-Sep-2018 07:07 PM 68

મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ચિરાગ પ્રજાપતિની નિમણુંક કરાય છે. વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં વડનગર તાલુકાના સમાચાર અને જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો. 8401268473

મહેસાણામાં શિક્ષકો બન્યા મધ્યાહ્ન ભોજનના સંચાલકની મોતનું કારણ

મહેસાણામાં શિક્ષકો બન્યા મધ્યાહ્ન ભોજનના સંચાલકની મોતનું કારણ

vatsalyanews@gmail.com 08-Feb-2018 12:00 AM 93

મહેસાણાના વડનગર તાલુકાના શેખપુરની પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજનના સંચાલકે શિક્ષકોની કનડગતના કારણે આત્મહત્યા કરી લીધી છે. મૃતકે સુસાઇડ નોટમાં ત્રણ શિક્ષકોના નામ લખી તેમના દ્વારા પૈસા મુદ્દે ત્રાસ અપાતો....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 95

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 83

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1