પીપરીયામાં કલેક્ટરશ્રી આઇ.કે.પટેલની ઉપસ્થિતિમાં રાત્રી સભા યોજાઇ :: ગ્રામજનોના પ્રશ્નોનો કર્યો ઉકેલ

પીપરીયામાં કલેક્ટરશ્રી આઇ.કે.પટેલની ઉપસ્થિતિમાં રાત્રી સભા યોજાઇ :: ગ્રામજનોના પ્રશ્નોનો કર્યો ઉકેલ

valandnayan@vatsalyanews.com 14-Sep-2018 08:02 AM 59

રાજય સરકારની પ્રજાલક્ષી યોજનાઓથી ગ્રામજનોને વાકેફ કર્યા***************જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી આઇ.કે.પટેલે ખેડા જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓના ગામડાઓમાં ગ્રામજનોના પ્રશ્નો જાણવા માટે એક નવતર અભિગમના ભાગરૂપે રાત્ર....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 87

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1