ખેડા જિલ્લાને વધુ હરિયાળો બનાવવા સો મિલ એસોશિએશન દ્ધારા ખેડૂતોને ૨.૫૦ લાખ રોપાઓનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાશે

ખેડા જિલ્લાને વધુ હરિયાળો બનાવવા સો મિલ એસોશિએશન દ્ધારા ખેડૂતોને ૨.૫૦ લાખ રોપાઓનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાશે

valandnayan@vatsalyanews.com 18-Jul-2018 09:50 AM 90

વિધાનસભાના મુખ્યં દંડક શ્રી પંકજભાઇ દેસાઇ તથા કલેક્ટરશ્રી આઇ.કે.પટેલના હસ્તે ખેડૂતોને રોપાઓનું વિતરણ જિલ્લાના ખેડૂતોએ ફાર્મ ફોરેસ્ટીનો અભિગમ અપનાવ્યો છેખેડા જિલ્લાને વધુ હરિયાળો બનાવવા માટે નડિયાદ સો....

ખેડા જિલ્લાના બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતોએ મીની ટ્રેક્ટરની સહાય માટે આઇ-પોર્ટલ પર અરજી કરવી

ખેડા જિલ્લાના બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતોએ મીની ટ્રેક્ટરની સહાય માટે આઇ-પોર્ટલ પર અરજી કરવી

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:22 PM 49

ખેડા જિલ્લામાં બાગાયતી ખેતી કરતા અને કરવા માંગતા તમામ ખેડૂતો બાગાયત ખાતા દ્ધારા અમલી તમામ સહાયલક્ષી યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ લઇ શકે તે માટે આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધી ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું છે. જે....

ખેડા જિલ્લાના બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતોએ મીની ટ્રેક્ટરની સહાય માટે આઇ-પોર્ટલ પર અરજી કરવી

ખેડા જિલ્લાના બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતોએ મીની ટ્રેક્ટરની સહાય માટે આઇ-પોર્ટલ પર અરજી કરવી

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:21 PM 95

ખેડા જિલ્લામાં બાગાયતી ખેતી કરતા અને કરવા માંગતા તમામ ખેડૂતો બાગાયત ખાતા દ્ધારા અમલી તમામ સહાયલક્ષી યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ લઇ શકે તે માટે આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધી ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું છે. જે....

કલેક્ટર કચેરી સહિત વિવિધ સરકારી કચેરીઓની ૨૦૦ મીટરની ત્રિજ્યામાં પ્રતિક-આમરણાંત ઉપવાસ, ધરણા ઉપર બેસવા પર પ્રતિબંધ

કલેક્ટર કચેરી સહિત વિવિધ સરકારી કચેરીઓની ૨૦૦ મીટરની ત્રિજ્યામાં પ્રતિક-આમરણાંત ઉપવાસ, ધરણા ઉપર બેસવા પર પ્રતિબંધ

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:20 PM 47

ખેડા જિલ્લા માં જાહેર સુલેહ શાંતિ, સલામતી અને લોકોમાં સંવાદિતા જળવાઇ રહે તે માટે અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી કે.જે.રાઠોડે કાયદાની લાગુ પડતી જોગવાઇઓને અનુલક્ષીને નડિયાદ શહેર તથા તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓન....

ખેડા જિલ્લામાં નહીવત વરસાદ

ખેડા જિલ્લામાં નહીવત વરસાદ

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:18 PM 39

ખેડા જિલ્લામાં આજે સવારે પુરા થતા ૨૪ કલાક દરમિયાન કપડવંજ તાલુકામાં ૨૫ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં ગઇકાલે કુલ ૬૩ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો. જિલ્લામાં મોસમનો કુલ ૧૩૫૭ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે.કલેક્....

ખેડા જિલ્લામાં નહીવત વરસાદ

ખેડા જિલ્લામાં નહીવત વરસાદ

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:18 PM 44

ખેડા જિલ્લામાં આજે સવારે પુરા થતા ૨૪ કલાક દરમિયાન કપડવંજ તાલુકામાં ૨૫ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં ગઇકાલે કુલ ૬૩ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો. જિલ્લામાં મોસમનો કુલ ૧૩૫૭ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે.કલેક્....

ખેડા જિલ્લાનાં બાળકોને મિઝલ્સ રૂબેલા રસીથી સુરક્ષિત કરાશે

ખેડા જિલ્લાનાં બાળકોને મિઝલ્સ રૂબેલા રસીથી સુરક્ષિત કરાશે

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:17 PM 52

આગામી તા.૧૬ જુલાઇથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં મિઝલ્સ રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન શરૂ થનાર છે, જે અંતર્ગત ખેડા જિલ્લાનાં ૯ માસથી ૧૫ વર્ષની ઉંમરના તમામ બાળકોને મિઝલ્સ રૂબેલાની રસીથી સુરક્ષિત કરવામાં આવશે. મિઝલ્સ(ઓ....

ખેડા જિલ્લાનાં બાળકોને મિઝલ્સ રૂબેલા રસીથી સુરક્ષિત કરાશે

ખેડા જિલ્લાનાં બાળકોને મિઝલ્સ રૂબેલા રસીથી સુરક્ષિત કરાશે

valandnayan@vatsalyanews.com 17-Jul-2018 03:17 PM 47

આગામી તા.૧૬ જુલાઇથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં મિઝલ્સ રૂબેલા રસીકરણ અભિયાન શરૂ થનાર છે, જે અંતર્ગત ખેડા જિલ્લાનાં ૯ માસથી ૧૫ વર્ષની ઉંમરના તમામ બાળકોને મિઝલ્સ રૂબેલાની રસીથી સુરક્ષિત કરવામાં આવશે. મિઝલ્સ(ઓ....

ખેડા ના કાલેતર ગામે ઉજ્જવલા અને સ્વવચ્છતા દિવસ ઉજવાયો

ખેડા ના કાલેતર ગામે ઉજ્જવલા અને સ્વવચ્છતા દિવસ ઉજવાયો

valandnayan@vatsalyanews.com 20-Apr-2018 07:05 PM 139

રાષ્ટ્રીય ગ્રામ સ્વવરાજ અભિયાનકાલેતર ગામે ઉજ્જવલા અને સ્વવચ્છ તા દિવસ ઉજવાયોલાભાર્થીઓને ગેસ કીટ અને ડસ્ટ-બીન સાંસદશ્રી દેવુંસિંહ ચૌહાણના હસ્તે અર્પણ કરાયાગ્રામ સ્વવરાજ અભિયાન અન્વયે ખેડા જિલ્લા ના કાલ....

ખેડા જીલ્લાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના રિપોર્ટર તરીકે વાણંદ નયનભાઈને નિમણૂંક કરવામાં આવ્યા

ખેડા જીલ્લાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના રિપોર્ટર તરીકે વાણંદ નયનભાઈને નિમણૂંક કરવામાં આવ્યા

vatsalyanews@gmail.com 12-Apr-2018 07:46 PM 259

ખેડા જીલ્લાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના રિપોર્ટર તરીકે વાણંદ નયનભાઈને નિમણૂંક કરવામાં આવ્યા છે. ખેડા જિલ્લાના તાલુકાઓમાં રિપોર્ટર બનવા અને જીલ્લાના સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો 9879373468