જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે આસિફ કાદરીની નિમણુંક કરાય

જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે આસિફ કાદરીની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 08-Sep-2018 04:24 PM 147

જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે આસિફ કાદરીની નિમણુંક કરાય છે. વિસાવદર તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો.9409670392

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 81

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1