સુત્રાપાડા શહેર ખાતે નગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ નવરાત્રિ મહોત્સવ નું આયોજન કરાયું

સુત્રાપાડા શહેર ખાતે નગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ નવરાત્રિ મહોત્સવ નું આયોજન કરાયું

vatsalyanews@gmail.com 11-Oct-2018 08:51 PM 105

સુત્રાપાડા – રામસિંહ મોરીસુત્રાપાડા શહેર ખાતે નગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ આયોજિત નવરાત્રિ મહોત્સવ કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે નવરાત્રિ મહોત્સવ નું દીપ પ્રાગટ્ય શ્રી પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી જશાભાઈ બારડ તેમજ ....

સુત્રાપાડા શહેરમાં રાજપૂત ચોકમાં રાજપૂત યુવાનો દ્વારા ગણેશજીની સ્થાપના

સુત્રાપાડા શહેરમાં રાજપૂત ચોકમાં રાજપૂત યુવાનો દ્વારા ગણેશજીની સ્થાપના

ramsinhmori@vatsalyanews.com 15-Sep-2018 09:16 PM 268

રામસિંહ મોરી, સુત્રાપાડાસુત્રાપાડા શહેરમાં રાજપૂત ચોકમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરાયેલી તેમજ દરોજ સવાર સાંજ મહા આરતી કરવામાં આવે છે તેમ અનેક પ્રકારનો પ્રસાદ ધરવામાં આવે છે તેમજ હાલ રાજપૂત ચોક ગજાનંદની સ્થાપ....

સુત્રાપાડા ના આગણે કોળી સમાજના બાળકો માટે શેક્ષણીક પોત્સાહન માટે પહેલ.

સુત્રાપાડા ના આગણે કોળી સમાજના બાળકો માટે શેક્ષણીક પોત્સાહન માટે પહેલ.

ramsinhmori@vatsalyanews.com 13-Sep-2018 07:03 PM 183

સુત્રાપાડા ના આગણે કોળી સમાજના બાળકો માટે શેક્ષણીક પોત્સાહન માટે પહેલ.રામસિંહ મોરી – સુત્રાપાડાસુત્રાપાડા શહેર ના જય વીર માંધાતા સમસ્ત કોળી સમાજ સંગઠન સુત્રાપાડા દ્વારા આયોજિત ધોરણ:- ૧ થી ૯ નો બીજો સર....

સુત્રાપાડા શહેર તેમજ તાલુકાની શાળા બહારના બાળકોની ઓળખ માટે ની એક મહત્વપુર્ણ જાહેરાત

સુત્રાપાડા શહેર તેમજ તાલુકાની શાળા બહારના બાળકોની ઓળખ માટે ની એક મહત્વપુર્ણ જાહેરાત

ramsinhmori@vatsalyanews.com 07-Sep-2018 09:45 PM 66

રામસિંહમોરી – સુત્રાપાડા વેરાવળ અને સુત્રાપાડાની આસપાસના વિસ્તાર માં શાળા બહારના અથવા ડ્રોપ આઉટદિવ્યાંગ સહિત ના બાળકો મડી આવે તો નજીકની સરકારી પ્રાથમિક શાળા,નજીક નું બી.આર.સી. ભવન અને જિલ્લા કચેરી ન....