કલોલનગર પાલિકા 18 વર્ષ પછી ભાજપ પાસેથી કોંગ્રેસે સતા આંચકી

કલોલનગર પાલિકા 18 વર્ષ પછી ભાજપ પાસેથી કોંગ્રેસે સતા આંચકી

vatsalyanews@gmail.com 12-Jun-2018 12:59 PM 65

ગાંધીનગર .કલોલગાંધીનગર ના કલોલનગર પાલિકા મા 18 વર્ષ પછી ભાજપ પાસેથી કોંગ્રેસે સતા આંચકી લીઘી છે.ભાજના 4 સભ્યો કોંગ્રેસ માં જોડાતા કોંગ્રેસ ના હાથમાં સતા આવી. કરોડોની હેરાફેરી નો ભાજપ એ આરોપ લગાવ્યો. ત....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 92

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 91

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1