દ્રારકા હાઇ-વે પર આવેલ શીવ પેટ્રોલપંપ પાસેના મામાદેવના મંદીરની બાજુમાંથી જુગાર રમતા કુલ- ૫ ઇસમોને રોકડા રૂ.૧૧,૩૫૦/- મોબાઇલ-૩ મોટરસાયકલ-ર મળી કુલ રૂ.૮૧,૩૫૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરતી આર.આર.સેલ રાજકોટ રેન્જ ટીમ

દ્રારકા હાઇ-વે પર આવેલ શીવ પેટ્રોલપંપ પાસેના મામાદેવના મંદીરની બાજુમાંથી જુગાર રમતા કુલ- ૫ ઇસમોને રોકડા રૂ.૧૧,૩૫૦/- મોબાઇલ-૩ મોટરસાયકલ-ર મળી કુલ રૂ.૮૧,૩૫૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરતી આર.આર.સેલ રાજકોટ રેન્જ ટીમ

prabodhparmar@vatsalyanews.com 20-Aug-2018 11:10 AM 128

રેન્જમાં પ્રોહી. જુગારની બદી નાબુદ કરવા માટે શ્રી સંદીપ સિંહ સાહેબ નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી રાજકોટ રેન્જ રાજકોટનાઓએ એમ.પી.વાળા પો.સબ.ઇન્સ શ્રી. આર.આર.સેલ નાઓને કડક હાથે કામગીરી કરવા સુચના કરેલ જે અન....

કોસ્ટગાર્ડ ની મીરાબહેન શીપે પાકિસ્તાની બોટ ઝડપી...

કોસ્ટગાર્ડ ની મીરાબહેન શીપે પાકિસ્તાની બોટ ઝડપી...

vatsalyanews@gmail.com 19-Aug-2018 08:55 PM 112

રજનીકાન્ત જોષી, દ્વારકાપાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટ સાથે 9 ખલાસીઓ ઝડપાયા...અરબી સમુદ્રમાં માછીમારી કરતા સમયે જખૌ નજીક IMBL નજીક થી ભારતીય સીમા માં માછીમારી કરતા હતા...ઓખા કોસ્ટગાર્ડ ની શિપ દ્વારા પેટ્રોલિંગ ....

દેવભુમી દ્વારકા જીલ્લાના  નવીમઢી ગામ આવળ માતા ના મંદીર પાસેથી જુગાર રમતા કુલ ૫ ઇસમોને 3,૦૮,૦૭૦/- ના મુદામાલ સાથે જુગાર રમતા પકડી પાડતી આર.આ૨.સેલ

દેવભુમી દ્વારકા જીલ્લાના નવીમઢી ગામ આવળ માતા ના મંદીર પાસેથી જુગાર રમતા કુલ ૫ ઇસમોને 3,૦૮,૦૭૦/- ના મુદામાલ સાથે જુગાર રમતા પકડી પાડતી આર.આ૨.સેલ

prabodhparmar@vatsalyanews.com 17-Mar-2018 12:00 AM 202

તા,૧૬/૦૩/૨૦૧૮રેન્જમાં પ્રોહી. જુગારની બદી નાબુદ કરવા માટે શ્રી ડીએનપટેલ સાહેબ નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી રાજકોટ રેન્જ રાજકોટનાઓએ કૃણાલ પટેલ પો.સબ ઇન્સ શ્રી. આરઆરસેલ નાઓને કડક હાથે કામગીરી કરવા સુચના ક....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 88

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 81

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1