ધર્મ પ્રેમીઓને જાહેર આમંત્રણ

ધર્મ પ્રેમીઓને જાહેર આમંત્રણ

arifdivan@vatsalyanews.com 10-Nov-2018 07:53 PM 191

જામનગર જીલ્લાના અંબાલા ગામ ખાતે યુવક મંડળ દ્વારા ઐતિહાસિક નાટક દેશ પ્રેમી તથા પેટ પકડી ને હસાવતુ કોમીક નાટક માણકી ની માથાકૂટ જેવો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યું છે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે યુવક મંડળ અ....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 100

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1