નર્સિંગ સ્ટાફ ની જરૂરિયાત

નર્સિંગ સ્ટાફ ની જરૂરિયાત

yogeshkanabar@vatsalyanews.com 27-Jul-2018 12:00 AM 28

રાજુલા શહેર ની નામાંકિત મલ્ટી હોસ્પિટલ માટે નર્સિંગ સ્ટાફ ની જરૂરિયાત છે જે માં તાલીમ પામેલા સ્ટાફ હોય તેમને તાત્કાલિક સંપર્ક કરવોયોગેશ ભાઈ કાનાબાર98248614149327252552


ડૉક્ટર જોઈએ છે ......

ડૉક્ટર જોઈએ છે ......

vatsalyanews@gmail.com 27-Jun-2018 12:00 AM 157

મેડિકલ ઓફિસની જરૂર છે.બાળકોની હોસ્પિટલ માટે દિવસ-રાત માટે મેડિકલ ઓફિસરની જરૂર છેBAMS, BHMS ડૉક્ટર ની સંપર્ક કરો - 9714055661


ડૉકટર તથા સ્ટાફ ની જરૂર છે.

ડૉકટર તથા સ્ટાફ ની જરૂર છે.

kutch@vatsalyanews.com 25-Jun-2018 12:00 AM 30

દવાખાના માટે ડૉકટર (મેલ/ફિમેલ) ની જરૂર છે. દવાખાના માં સ્ટાફ (નર્સ - બ્રધર) ની જરૂર છે.સંપર્ક :- 73 59 444 108


ડૉકટર ની જરૂર છે

ડૉકટર ની જરૂર છે

editor@vatsalyanews.com 21-Jun-2018 12:00 AM 286

મોરબી માં ટ્રસ્ટ ના દવાખાના માટે ડોકટર(લેડી/જેન્ટ્સ) જોઈએ છે.લાયકાત :- M.B.B.S. / B.A.M.S. / B.H.M.S.સંપર્ક :- 9427717000, 9909463749


હોસ્પિટલ માટે સ્ટાફ

હોસ્પિટલ માટે સ્ટાફ

vatsalyanews@gmail.com 11-May-2018 12:00 AM 30

*!!! જોઈએ છે હોસ્પિટલ માટે સ્ટાફ !!!*1) રીસેપ્શનિસ્ટ (Female)2) મેડિકલ સ્ટોર કીપર (Female)*અનુભવી ને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.*કોન્ટેક્ટ નંબર : 9825480212