શિક્ષકો જોઈએ છે....

શિક્ષકો જોઈએ છે....

vatsalyanews@gmail.com 11-Sep-2018 12:00 AM 145

*શિક્ષકો જોઈએ છે.*1. કોમસઁ ના થીયરી ના વિષયો૨. કોમ્પ્યુટરસંપર્ક કરો:ભારતી વિધાલય,ગિરિરાજ સોસાયટી, સરકીટ હાઉસ રોડ,ઉમા ટાઉનશીપ પાસે મોરબી 2મો. 98255 83986 અને99789 83986


VOLUNTEER FOR PROMOTION

VOLUNTEER FOR PROMOTION

hiteshpandya@vatsalyanews.com 03-Aug-2018 12:00 AM 45

મેન્સ્ત્રુંઅલ હાઈજીન અવેરનેસ અભિયાન ના વોલીયન્ટીયર બનવા માટે આમંત્રણ...સાદર જય ભારત સાથ જણાવવાનું કે ચૈતન્ય ટ્રસ્ટ જામનગર. દ્વારા “મેન્સ્ત્રુંઅલ હાઈજીન અવેરનેસ” માટે એક અભિયાન ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. કા....


સ્ટાફ જોઈએ છે...

સ્ટાફ જોઈએ છે...

vatsalyanews@gmail.com 21-Jun-2018 12:00 AM 278

સ્ટાફ જોઈએ છે...બપોર પાળીમાં 1 થી 4 ધોરણમાં શા.શિ. લઇ શકે તેવા ઉત્સાહી લેડીઝ સ્ટાફની જરૂર છે..સરનામુંઉમા વિદ્યા સંકુલઉમા ટાઉનશીપ, મોરબી 2સંપર્કઅશ્વિનસર અધારા9979000279


કોમ્પ્યુટર ટીચિંગ સ્ટાફની જરૂર છે

કોમ્પ્યુટર ટીચિંગ સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 21-Jun-2018 12:00 AM 224

કોમ્પ્યુટર ટીંચિગ સ્ટાફ જોઈએ છે લેડીસ / જેન્સ વાવડી રોડ સહયોગ સ્કૂલ મોરબી. અનુભવી ને પ્રથમ પસંદગી કોન્ટેક - ૯૪૦૯૦ ૦૪૯૦૧


પોલીટેકનીક કોલેજ ખાતે તા.૧૩ મીએ એપ્રેન્‍ટીસ કમ રોજ

પોલીટેકનીક કોલેજ ખાતે તા.૧૩ મીએ એપ્રેન્‍ટીસ કમ રોજ

Surbyuro@vatsalyanews.com 13-Jun-2018 12:00 AM 25

જામ ઈમ્તિયાઝ (સુરેન્દ્રનગર)જિલ્‍લા રોજગાર કચેરી, સુરેન્‍દ્રનગર અને શ્રી સી.યુ.શાહ સરકારી પોલીટેકનીક કોલેજ, વઢવાણના સંયુકત ઉપક્રમે તા.૧૩/૬/૨૦૧૮ના રોજ સવારના ૧૧-૦૦ કલાકે શ્રી સી.યુ.શાહ સરકારી પોલીટેકનીક....