શ્રી ક્ષત્રિય કારડીયા રાજપૂત સમસ્ત ડોડીયા પરિવાર આયોજીત શ્રીમદ્ ભગવદ્ કથા સોમનાથ થી Live

vatsalyanews@gmail.com 11-Dec-2018 11:38 AM

રિપોર્ટર, મહેન્દ્ર ટાંકશ્રી ક્ષત્રિય કારડીયા રાજપૂત સમસ્ત ડોડીયા પરિવાર આયોજીત શ્રીમદ્ ભગવદ્ કથાવક્તા પરમ પૂજ્ય રમેશ ભાઈ શુકલસોમનાથ થી Live


પાંચ રાજયોના ચુટણી પરિણામો live

vatsalyanews@gmail.com 11-Dec-2018 09:13 AM

આજ તક ના સૌજન્ય થી છતીસગઢ, મધ્યપ્રદેસ, તેલગાણા, મિજોરમ તેમજ રાજસ્થાન નું પરિણામ live


"STATUE OF UNITY" by Hon'ble Prime Minister (Doordarshan Girnar)

vatsalyanews@gmail.com 31-Oct-2018 12:02 PM

"STATUE OF UNITY" by Hon'ble Prime Minister


કડી નવરાત્રી મહોત્સવ

vatsalyanews@gmail.com 20-Oct-2018 10:05 PM

કડી નવરાત્રી મહોત્સવ


1